Ống Nhựa Xoắn HDPE

Ống Nhựa Xoắn HDPE là sản phẩm chuyên dụng bảo vệ cáp điện và cáp viễn thông được sản xuất bằng nguyên liệu HDPE nguyên sinh nên bề mặt Ống Nhựa Xoắn HDPE Ba An nhẳn bóng, không mùi, màu sắc đồng nhất